Μετατροπέας εγγράφων

Αντιγράφει και μετατρέπει τα δεδομένα στη μορφή OpenDocument XML που χρησιμοποιείται στο LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας εγγράφων.


Ο οδηγός μετατρέπει έγγραφα από Microsoft Word, Excel και PowerPoint. Τα αρχεία προέλευσης είναι μόνο για ανάγνωση, δεν επεξεργάζονται. Νέα αρχεία προορισμού γράφονται με την νέα επέκταση ονόματος αρχείου στον ίδιο ή νέο φάκελο.

Ο Αυτόματος πιλότος προγράμματος μετατροπής εγγράφων περιέχει τις ακόλουθες σελίδες:

Μετατροπή εγγράφων Σελίδα 1

Καθορίζει τον τύπο των εγγράφων Microsoft Office που θα μετατραπούν.

Επόμενες σελίδες του προγράμματος μετατροπής εγγράφων

Προσδιορίζει, για κάθε τύπο προτύπου και τύπο εγγράφου, τον κατάλογο από όπου θα διαβαστεί και τον κατάλογο στον οποίο θα γραφτεί.

Σύνοψη προγράμματος μετατροπής εγγράφων

Εμφανίζει μια σύνοψη που δείχνει τι θα μετατραπεί όταν κάνετε κλικ στο Μετατροπή.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Πίσω

Σας επιτρέπει να δείτε τις επιλογές που κάνατε στα προηγούμενα βήματα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.

Επόμενο

Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις και συνεχίζει στην επόμενη σελίδα.

Μετατροπή

Εάν κάνετε κλικ προς τα μπροστά μέσα στο παράθυρο διαλόγου, αυτό το κουμπί καλείται Επόμενο. Στην τελευταία σελίδα το κουμπί έχει το όνομα Μετατροπή. Η μετατροπή θα γίνει αφού γίνει κλικ στο κουμπί αυτό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!