Αυτόματος πιλότος στοιχείου ομαδοποίησης: Πεδίο Βάσης Δεδομένων

Αυτή η σελίδα θα εμφανιστεί, εάν το έγγραφο συνδέεται με κάποια βάση δεδομένων. Εδώ, μπορείτε να ορίσετε εάν θα αποθηκευτούν οι τιμές παραπομπής στη βάση δεδομένων.

Καθορίζει που θα σωθούν οι τιμές παραπομπής. Η τιμή παραπομπής μπορεί να επισημαίνει την τρέχουσα κατάσταση των στοιχείων ομάδας σε μια βάση δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για τη δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 4, εκεί πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση της βάσης δεδομένων.


Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η σελίδα θα εμφανιστεί μόνο εάν η φόρμα συνδέεται με κάποια βάση δεδομένων.


Θέλετε να αποθηκευτεί η τιμή σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων;

Ναι, θέλω να την αποθηκεύσω στο εξής πεδίο βάσης δεδομένων:

Καθορίζει ότι θέλετε να αποθηκευτούν οι τιμές παραπομπής σε μια βάση δεδομένων Οι τιμές θα εγγραφούν στο πεδίο δεδομένων στο πλαίσιο καταλόγου. Το πλαίσιο καταλόγου εμφανίζει όλα τα ονόματα πεδίων από τον πίνακα της βάσης δεδομένων με τα οποία είναι συνδεμένη η φόρμα.

Πεδίο λίστας

Όχι, δε θέλω να σώσω τη τιμή στη φόρμα.

Καθορίζει ότι θέλετε να αποθηκεύσετε τις τιμές αναφοράς μόνο στη φόρμα και όχι στη βάση δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!