Αυτόματος πιλότος στοιχείου ομαδοποίησης: Τιμές Πεδίων

Αντιστοιχίζει μια τιμή παραπομπής σε κάθε πεδίο επιλογής.

Επιλέξτε ένα πεδίο από τη λίστα των πεδίων επιλογής και εισαγάγετε την αντίστοιχη τιμή αναφοράς.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 3.


Ποιά τιμή θέλετε να αντιστοιχίσετε σε κάθε επιλογή;

Επιλέξτε το κείμενο ή αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε ως τιμή αναφοράς για το συγκεκριμένο πεδίο επιλογών.

Πεδία επιλογών

Επιλέξτε το πεδίο επιλογής που θέλετε να αντιστοιχίσετε με την τιμή παραπομπής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!