Αυτόματος πιλότος στοιχείου ομαδοποίησης: Επιλογή προεπιλεγμένων πεδίων

Καθορίζει ότι επιθυμείτε ένα πεδίο επιλογής να οριστεί ως προεπιλογή.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα γίνουν αποδεκτές μόνο αν ανοίξετε τη φόρμα στην κατάσταση λειτουργίας χρήστη. Με αυτές τις ρυθμίσεις, ορίζετε την ιδιότητα του στοιχείου ελέγχου Προεπιλεγμένη κατάσταση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για τη δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 2.


Θέλετε να είναι επιλεγμένο ως προεπιλογή κάποιο πεδίο επιλογής;

Ορίζει εάν θέλετε να καθορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την ομάδα επιλογών.

Ναι, τα εξής:

Καθορίζει πως θέλετε ένα πεδίο επιλογής να ισχύει ως ενεργή προεπιλογή κατά το άνοιγμα της φόρμας. Επιλέξτε ένα πεδίο ελέγχου απ'το πλαίσιο.

Πεδίο λίστας

Επιλέξτε από τη λίστα το πεδίο επιλογής που θέλετε να ισχύει ως ενεργή προεπιλογή κατά το άνοιγμα της φόρμας.

Όχι, κανένας τομέας δεν θα είναι επιλεγμένος

Καθορίζει πως δε θέλετε να ορίσετε κάποιο πεδίο επιλογής ως ενεργή προεπιλογή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!