Αυτόματος πιλότος στοιχείου ομαδοποίησης: Δεδομένα

Ορίζει ποια πεδία επιλογών περιέχονται στο πλαίσιο ομαδοποίησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 1.


Ποια ονόματα θέλετε να δώσετε στα πεδία επιλογών;

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την αντίστοιχη επιγραφή για κάθε πεδίο επιλογών. Θα δείτε την επιγραφή του πεδίου επιλογών στη φόρμα. Αυτή η καταχώριση αντιστοιχεί στην ιδιότητα Επιγραφή του πεδίου επιλογών.

Αποδοχή

>>

Επιβεβαιώνει την τρέχουσα ετικέτα και αντιγράφει βτην ετικέτα στον κατάλογο Πεδία επιλογών.


Εισάγετε την επιγραφή για κάθε πεδίο επιλογής της ομάδας που θέλετε να δημιουργήσετε και αντιγράψτε την επιγραφή στη λίστα κάνοντας κλικ στο πεδίο επιλογής με το βέλος. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να οριστούν όλα τα κουμπιά επιλογής.

Πεδία επιλογών

Εμφανίζει τη λίστα όλων των πεδίων επιλογής που πρέπει να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο ομαδοποίησης.

Αφαίρεση

<<

Διαγράφει τα επιλεγμένα πεδία επιλογών από τη λίστα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!