Αυτόματος πιλότος στοιχείου ομάδας

Ο αυτόματος πιλότος στοιχείου ομαδοποίησης ξεκινά αυτόματα όταν εισάγετε ένα Πλαίσιο ομαδοποίησης σε ένα έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στη μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για δημιουργία πλαισίου.


Αυτόματος πιλότος στοιχείου ομαδοποίησης: Δεδομένα

Ορίζει ποια πεδία επιλογών περιέχονται στο πλαίσιο ομαδοποίησης.

Αυτόματος πιλότος στοιχείου ομαδοποίησης: Επιλογή προεπιλεγμένων πεδίων

Καθορίζει ότι επιθυμείτε ένα πεδίο επιλογής να οριστεί ως προεπιλογή.

Αυτόματος πιλότος στοιχείου ομαδοποίησης: Τιμές Πεδίων

Αντιστοιχίζει μια τιμή παραπομπής σε κάθε πεδίο επιλογής.

Αυτόματος πιλότος στοιχείου ομαδοποίησης: Πεδίο Βάσης Δεδομένων

Αυτή η σελίδα θα εμφανιστεί, εάν το έγγραφο συνδέεται με κάποια βάση δεδομένων. Εδώ, μπορείτε να ορίσετε εάν θα αποθηκευτούν οι τιμές παραπομπής στη βάση δεδομένων.

Αυτόματος πιλότος στοιχείου ομαδοποίησηςν: Δημιουργία Ομάδας Επιλογών

Καθορίζει μια ετικέτα για την ομάδα επιλογών.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Δημιουργία

Δημιουργεί το αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!