Εξαγωγή HTML - Σελίδα 6

Ορίζει τα χρώματα της δημοσίευσης.

Η μορφοποίηση των κειμένων αντλείται από το σχέδιο ή την παρουσίαση. Η συγκεκριμένη σελίδα δεν εμφανίζεται, εάν δεν έχετε επιλέξει το κουτί επιλογής Δημιουργία σελίδας τίτλου ή εάν έχετε επιλέξει Αυτομάτως ή WebCast ως τύπο έκδοσης για την εξαγωγή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 6 του οδηγού.


Επιλογή θέματος χρωμάτων

Ορίζει το συνδυασμό χρωμάτων και τα χρώματα για το κείμενο, το φόντο κ.λπ.

Εφαρμόστε ένα θέμα χρώματος από έγγραφο

Ορίζει τα χρώματα σύμφωνα με τα στυλ που χρησιμοποιούνται στο τρέχον έγγραφο.

Χρησιμοποιήστε τα χρώματα του περιηγητή

Χρησιμοποιεί τα προκαθορισμένα χρώματα του προγράμματος ανάγνωσης ιστοσελίδων του χρήστη.

Χρήση προσωπικού συνδυασμού χρωμάτων

Σας επιτρέπει να ορίσετε τα δικά σας χρώματα για κάποια αντικείμενα της παρουσίασης.

Κείμενο

Ανοίγει το διάλογο Χρώμα, στον οποίο μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα κειμένου της παρουσίασης.

Υπερσύνδεση

Ανοίγει το διάλογο Χρώμα, στον οποίο μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα των υπερσυνδέσεων της παρουσίασης.

Ενεργός δεσμός

Ανοίγει το διάλογο Χρώμα, στον οποίο μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα ενεργών δεσμών της παρουσίασης.

Αναγνωσμένος δεσμός

Ανοίγει το διάλογο Χρώμα, στον οποίο μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα των συνδέσμων που έχετε ήδη επισκεφθεί.

Φόντο

Ανοίγει το διάλογο Χρώμα, όπου μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του φόντου της παρουσίασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!