Εξαγωγή HTML - Σελίδα 5

Καθορίζει ένα στυλ κουμπιών για την περιήγηση ανάμεσα στις διαφάνειες της παρουσίασης.

Αυτή η σελίδα δεν εμφανίζεται αν αποεπιλέξετε του κουτί επιλογής Δημιουργία εξωφύλλου ή αν έχετε επιλέξει αυτόματα ή WebCast ως μέθοδο εξαγωγής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 5 του οδηγού.


Επιλογή στυλ κουμπιών

Καθορίζει εάν θα συμπεριληφθούν κουμπιά στο έγγραφό σας. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε το στυλ των κουμπιών.

Μόνο κείμενο

Εισάγει μόνο υπερσυνδέσεις κειμένου αντί για κουμπιά.

Πεδίο επιλογής

Εμφανίζει τα διαθέσιμα στυλ κουμπιών. Κάντε κλικ σε ένα στυλ κουμπιών για να το επιλέξετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!