Εξαγωγή HTML - Σελίδα 4

Καθορίζει τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται στη σελίδα τίτλου της έκδοσης.

Μπορείτε να παρακάμψετε αυτήν τη σελίδα, καταργώντας την επιλογή Δημιουργία εξώφυλλου ή εάν επιλέξετε Αυτόματο ή WebCast στις προηγούμενες σελίδες του Βοηθού Επιλογών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 4 του οδηγού.


Πληροφορίες για το εξώφυλλο

Συντάκτης

Καθορίζει το όνομα του συντάκτη της έκδοσης.

Διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας

Καθορίζει τη διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας.

Η αρχική σελίδα σας

Καθορίζει την κεντρική σελίδα σας. Μια υπερσύνδεση θα εισαχθεί στην παρουσίαση.

Πρόσθετες πληροφορίες

Καθορίζει πρόσθετο κείμενο που θα εμφανίζεται στη σελίδα τίτλου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!