Εξαγωγή HTML - Σελίδα 3

Επιλέξτε τον τύπο γραφικών και την ανάλυση οθόνης προορισμού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 3 του οδηγού.


Αποθήκευση εικόνων ως

Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε να έχει η εικόνα. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε το ποσοστό συμπίεσης για την εξαγωγή.

PNG - μορφή Portable Network Graphics

Τα αρχεία εξάγονται ως αρχεία PNG. Τα αρχεία PNG είναι συμπιεσμένα χωρίς απώλεια δεδομένων, και μπορούν να περιέχουν πάνω από 256 χρώματα.

GIF - Graphics Interchange Format

Τα αρχεία εξάγονται ως αρχεία GIF. Τα αρχεία GIF συμπιέζονται χωρίς απώλεια δεδομένων, και έχουν ένα μέγιστο 256 χρωμάτων.

JPG - Compressed file format

Τα αρχεία εξάγονται ως αρχεία JPEG. Τα αρχεία JPEG συμπιέζονται με ρυθμιζόμενη συμπίεση και μπορούν να περιέχουν περισσότερα από 256 χρώματα.

Ποιότητα

Ορίζει τον παράγοντα συμπίεσης του γραφικού JPEG. Η τιμή 100% προσφέρει την καλύτερη ποιότητα για ένα μεγάλο μέγεθος αρχείου. Η τιμή 25% υποδηλώνει μικρά αρχεία με κατώτερη ποιότητα εικόνας.

Ανάλυση οθόνης

Εδώ, μπορείτε να ορίσετε την ανάλυση της οθόνης. Ανάλογα με την ανάλυση που θα επιλέξετε, η εικόνα θα προβάλλεται σε μειωμένο μέγεθος. Μπορείτε να ορίσετε μια μείωση έως και 80% του αρχικού της μεγέθους.

Χαμηλή ανάλυση (640x480 pixels)

Επιλέξτε την χαμηλή ανάλυση για να κρατήσετε το μέγεθος του αρχείου μικρό, ακόμα και για παρουσιάσεις με πολλές διαφάνειες.

Μεσαία ανάλυση (800x600 pixels)

Επιλέξτε την μεσαία ανάλυση για μια παρουσίαση μεσαίου μεγέθους.

Υψηλή ανάλυση (1024x768 pixels)

Επιλέξτε μία υψηλή ανάλυση για υψηλή ποιότητα εμφάνισης διαφανειών.

Εξαγωγή

Εξαγωγή ήχων κατά την αλλαγή διαφάνειας

Ορίζει ότι τα αρχεία ήχου, που έχουν ορισθεί ως εφέ για τις αλλαγές διαφανειών, θα εξαχθούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!