Εξαγωγή HTML - Σελίδα 1

Στην πρώτη σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον σχέδιο ή να δημιουργήσετε ένα νέο

Οι ρυθμίσεις που θα επιλέξετε για την εξαγωγή θα αποθηκευτούν αυτόματα και θα χρησιμοποιηθούν ως σχέδιο για τις επόμενες εξαγωγές. Μπορείτε να εισάγετε το όνομα του σχεδίου, αφού κάνετε κλικ στη Δημιουργία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 1 του οδηγού.


Ορισμός σχεδίου

Σε αυτήν την περιοχή, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο σχέδιο και να επιλέξετε ή να διαγράψετε υπάρχοντα σχέδια.

Εάν διαγράψετε ένα σχέδιο, θα διαγραφούν μόνο οι πληροφορίες του σχεδίου από τον Αυτόματο Πιλότο. Το αρχείο εξαγωγής δεν θα διαγραφεί με αυτήν την ενέργεια.

Δημιουργία σχεδίου

Δημιουργεί ένα νέο σχέδιο στις επόμενες σελίδες του Αυτόματου Πιλότου.

Υπάρχον σχέδιο

Φορτώνει ένα υπάρχον σχέδιο από την λίστα σχεδίων για να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τα βήματα των επόμενων σελίδων του Αυτόματου πιλότου.

Λίστα σχεδίων

Εμφανίζει όλα τα υπάρχοντα σχέδια.

Διαγραφή επιλεγμένου σχεδίου

Διαγράφει το σχέδιο που έχετε επιλέξει από τη λίστα σχεδίων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!