Εξαγωγή HTML

Ορίζει τις ρυθμίσεις για έκδοση εγγράφων LibreOffice Draw ή LibreOffice Impress σε μορφή HTML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού LibreOffice Draw ή LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τύπο αρχείου έγγραφο HTML. Αυτός ο διάλογος ανοίγει αυτόματα.


Οι σελίδες που εμφανίζονται διαφέρουν, ανάλογα με το τι επιλέγετε στη δεύτερη σελίδα του Αυτόματου πιλότου.

Εξαγωγή HTML - Σελίδα 1

Στην πρώτη σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον σχέδιο ή να δημιουργήσετε ένα νέο

Εξαγωγή HTML - Σελίδα 2

Ορίζει τον τύπο της έκδοσης

Εξαγωγή HTML - Σελίδα 3

Επιλέξτε τον τύπο γραφικών και την ανάλυση οθόνης προορισμού.

Εξαγωγή HTML - Σελίδα 4

Καθορίζει τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται στη σελίδα τίτλου της έκδοσης.

Εξαγωγή HTML - Σελίδα 5

Καθορίζει ένα στυλ κουμπιών για την περιήγηση ανάμεσα στις διαφάνειες της παρουσίασης.

Εξαγωγή HTML - Σελίδα 6

Ορίζει τα χρώματα της δημοσίευσης.

< Πίσω

Επιστρέφει τις επιλογές που έγιναν στην προηγούμενη σελίδα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αποθηκευμένες. Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πεδίο επιλογής όταν είστε στο δεύτερο βήμα επεξεργασίας.

Επόμενο >

Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις και συνεχίζει στην επόμενη σελίδα. Αυτό το κουμπί απενεργοποιείται στην τελευταία σελίδα του διαλόγου.

Δημιουργία

Δημιουργεί νέα έγγραφα βάσει των επιλογών σας και αποθηκεύει τα έγγραφα.

Εικονίδιο σημείωσης

Το LibreOffice αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του Αυτόματου πιλότου και τις χρησιμοποιεί ως προεπιλογές την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τον Αυτόματο πιλότο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!