Αυτόματος πιλότος αναφοράς - Δημιουργία αναφοράς

Μπορείτε να δημιουργήσετε την αναφορά ως στατική ή δυναμική αναφορά. Όταν ανοίγετε μια δυναμική αναφορά, θα εμφανιστεί με τα τρέχοντα περιεχόμενα δεδομένων. Όταν ανοίγετε μια στατική αναφορά, θα εμφανίζει πάντα τα ίδια δεδομένα από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η στατική αναφορά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε στο Χρήση οδηγών για δημιουργία αναφοράς στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Τίτλος αναφοράς

Ορίζει τον τίτλο που εκτυπώνεται στη γραμμή τίτλου κάθε σελίδας.

Στατική αναφορά

Αποθηκεύει την αναφορά ως στατική αναφορά. Όταν ανοίγετε μια στατική αναφορά, θα εμφανίζει πάντα τα δεδομένα από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η αναφορά.

Δυναμική αναφορά

Αποθηκεύει την αναφορά ως πρότυπο. Όταν ανοίγετε μια δυναμική αναφορά, θα εμφανίζεται με τα τρέχοντα περιεχόμενα δεδομένων.

Τροποποίηση διάταξης αναφοράς

Όταν πατάτε στο Τέλος, η αναφορά θα αποθηκεύεται και θα ανοίγεται για επεξεργασία.

Δημιουργία αναφοράς τώρα

Όταν πατάτε στο Τέλος, η αναφορά θα αποθηκευτεί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!