Αυτόματος Πιλότος Αναφοράς - Επιλογή Διάταξης

Επιλέξτε τη διάταξη από διάφορα πρότυπα και τεχνοτροπίες και επιλέξτε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε στο Χρήση οδηγών για δημιουργία αναφοράς στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Διάταξη δεδομένων

Καθορίζει ένα σύνολο τεχνοτροπιών για την αναφορά. Οι τεχνοτροπίες αναθέτουν γραμματοσειρές, εσοχές, παρασήνιο πίνακα και άλλα.

Διάταξη κεφαλίδων και υποσέλιδων

Καθορίζει μια διάταξη σελίδας για την αναφορά. Οι διατάξεις σελίδας φορτώνονται από αρχεία προτύπων, τα οποία αναθέτουν κεφαλίδα, υποσέλιδο και παρασκήνιο σελίδας.

Κατεύθυνση ροής

Επιλέξτε την κατεύθυνση γραφής της σελίδας για την αναφορά.

Οριζόντια

Επιλέγει οριζόντιο προσανατολισμό σελίδας για την αναφορά.

Κατακόρυφα

Επιλέγει κατακόρυφο προσανατολισμό σελίδας για την αναφορά.

Περισσότερα για τον Αυτόματο πιλότο αναφοράς - Δημιουργία αναφοράς

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!