Αυτόματος Πιλότος Αναφοράς- Επιλογές Ταξινόμησης

Επιλέξτε τα πεδία από τα οποία θα ταξινομηθεί η αναφορά. Τα πεδία μπορούν να ταξινομηθούν μέχρι και τέσσερα επίπεδα, είτε με αύξουσα είτε με φθίνουσα σειρά το καθένα. Ομαδοποιημένα πεδία μπορούν να ταξινομηθούν μόνο μέσα σε κάθε ομάδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε στο Χρήση οδηγών για δημιουργία αναφοράς στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Ταξινόμηση κατά

Επιλέξτε το πρώτο πεδίο με το οποίο θα ταξινομηθεί η αναφορά.

Και κατά

Επιλέξτε ένα επιπλέον πεδίο με το οποίο θα ταξινομηθεί η αναφορά.

Αύξουσα

Ταξινομεί τα περιεχόμενα πεδίου με αύξουσα σειρά.

Φθίνουσα

Ταξινομεί τα περιεχόμενα πεδίου με φθίνουσα σειρά.

Περισσότερα για τον Αυτόματο Πιλότο Αναφοράς - Επιλογή Διάταξης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!