Αυτόματος Πιλότος Αναφοράς - Ομαδοποίηση

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε καταχωρίσεις σε μία αναφορά με βάση τις τιμές σε ένα ή περισσότερα πεδία. Επιλέξτε τα πεδία από τα οποία θα ομαδοποιηθεί η προκύπτουσα αναφορά. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε μέχρι και τέσσερα πεδία σε μία αναφορά. Όταν ομαδοποιείτε περισσότερα από ένα πεδίο, το LibreOffice εμφωλεύει τις ομάδες ανάλογα με το επίπεδο ομάδας σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε στο Χρήση οδηγών για δημιουργία αναφοράς στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Πεδία

Καταγράφει τα πεδία της επιλογής σας από την προηγούμενη σελίδα του οδηγού. Για να ομαδοποιήσετε την αναφορά από ένα πεδίο, επιλέξτε το όνομα του πεδίου, μετά πατήστε το πλήκτρο >. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και τέσσερα επίπεδα ομαδοποίησης.

Ομαδοποιήσεις

Καταγράφει τα πεδία από τα οποία θα ομαδοποιηθεί η αναφορά. Για να καταργήσετε ένα επίπεδο ομαδοποίησης, επιλέξτε το όνομα του πεδίου, μετά πατήστε στο πλήκτρο <. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και τέσσερα επίπεδα ομαδοποίησης.

>

Πατήστε για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

<

Πατήστε για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

Περισσότερα για τον Αυτόματο Πιλότο Αναφοράς - Επιλογές Ταξινόμησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!