Αυτόματος πιλότος αναφοράς - Επιλογή Πεδίου

Καθορίζει τον πίνακα ή το ερώτημα για τα οποία δημιουργείτε την αναφορά, καθώς και ποια πεδία θέλετε να συμπεριληφθούν στην αναφορά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε στο Χρήση οδηγών για δημιουργία αναφοράς στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Πίνακες ή ερωτήματα

Επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα βάσει του οποίου θα δημιουργηθεί η αναφορά.

Διαθέσιμα πεδία

Εμφανίζει τα ονόματα των πεδίων της βάσης δεδομένων στον επιλεγμένο πίνακα ή ερώτημα. Πατήστε για να επιλέξετε ένα πεδίο ή πατήστε το πλήκτρο Shift ή το πλήκτρο ενώ πατάτε για να επιλέξετε περισσότερα πεδία.

Πεδία στην αναφορά

Εμφανίζει όλα τα πεδία που περιέχονται στη νέα αναφορά.

>

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο στο οποίο δείχνει το βέλος.

>>

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

<

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο στο οποίο δείχνει το βέλος.

<<

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

Περισσότερα για τον Αυτόματο Πιλότο Αναφοράς - Ονομασία πεδίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!