Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Καθορισμός ονόματος

Καθορίζει το όνομα της φόρμας και πώς συνεχίζει.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε Χρήση οδηγών για δημιουργία φόρμας στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Όνομα φόρμας

Καθορίζει το όνομα της φόρμας.

Εργασία με την φόρμα

Αποθηκεύει την φόρμα, και την ανοίγει ως έγγραφο φόρμας για την εισαγωγή και την προβολή δεδομένων..

Τροποποίηση της φόρμας

Αποθηκεύει την φόρμα, και την ανοίγει σε λειτουργία επεξεργασίας για να αλλάξει η διάρθρωση.

Αυτόματος πιλότος φόρμας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!