Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Εφαρμογή στυλ εμφάνισης

Καθορίζει την μορφή των στυλ εμφάνισης της φόρμας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε Χρήση οδηγών για δημιουργία φόρμας στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Εφαρμογή στυλ εμφάνισης

Καθορίζει το στυλ εμφάνισης σελίδας για την φόρμα.

Περίγραμμα πεδίου

Καθορίζει την τεχνοτροπία περιγράμματος του πεδίου.

Χωρίς περίγραμμα

Καθορίζει ότι τα πεδία δεν έχουν περίγραμμα.

Όψη τριών διαστάσεων

Καθορίζει ότι το περίγραμμα του πεδίου έχει όψη τριών διαστάσεων.

Επίπεδο

Καθορίζει ότι το περίγραμμα του πεδίου να φαίνεται επίπεδο.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Καθορισμός ονόματος

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!