Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Ρύθμιση εισαγωγής δεδομένων

Καθορίζει το τρόπο χειρισμού των δεδομένων για τη νέα φόρμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε Χρήση οδηγών για δημιουργία φόρμας στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Η φόρμα αυτή χρησιμοποιείται μόνο για την εισαγωγή νέων δεδομένων. Τα υπάρχοντα δεδομένα δεν θα προβάλλονται

Δημιουργεί μια φόρμα που χρησιμοποιείται μόνο για την εισαγωγή νέων δεδομένων.

Η φόρμα προβάλλει όλα τα δεδομένα

Δημιουργεί μια φόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή υπαρχόντων δεδομένων και για την εισαγωγή καινούριων δεδομένων.

Δεν επιτρέπονται προσαρμογές στα υπάρχοντα δεδομένα

Επιλέξτε αυτό το πεδίο για να μην επιτρέπεται η τροποποίηση των δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται διαγραφή των υπαρχόντων δεδομένων

Επιλέξτε αυτό το πεδίο για να μην επιτρέπεται η διαγραφή των δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή νέων δεδομένων

Επιλέξτε αυτό το πεδίο για να μην επιτρέπεται η εισαγωγή νέων δεδομένων.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Εφαρμογή στυλ εμφάνισης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!