Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Λήψη συνδεδεμένων πεδίων

Αν στο βήμα 2 επιλέξατε να οργανώσετε μια υποφόρμα βασισμένη στη χειροκίνητη επιλογή πεδίων, έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε τα συνδεδεμένα πεδία σε αυτή τη σελίδα του αυτόματου πιλότου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε Χρήση οδηγών για δημιουργία φόρμας στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Πρώτο συνδεδεμένο πεδίο υποφόρμας

Επιλέξτε το πεδίο της υποφόρμας το οποίο συνδέεται στο κύριο πεδίο φόρμας, το οποίο επιλέγετε στο πλαίσιο λίστας δίπλα σε αυτό το πλαίσιο λίστας.

Πρώτο συνδεδεμένο κύριο πεδίο φόρμας

Επιλέξτε το κύριο πεδίο φόρμας το οποίο συνδέεται στο πεδίο υποφόρμας, το οποίο επιλέγετε στο πεδίο λίστας δίπλα σε αυτό το πεδίο λίστας.

Δεύτερο συνδεδεμένο πεδίο υποφόρμας

Επιλέξτε το πεδίο της υποφόρμας το οποίο συνδέεται στο κύριο πεδίο φόρμας, το οποίο επιλέγετε στο πλαίσιο λίστας δίπλα σε αυτό το πλαίσιο λίστας.

Δεύτερο συνδεδεμένο κύριο πεδίο φόρμας

Επιλέξτε το κύριο πεδίο φόρμας το οποίο συνδέεται στο πεδίο υποφόρμας, το οποίο επιλέγετε στο πεδίο λίστας δίπλα σε αυτό το πεδίο λίστας.

Τρίτο συνδεδεμένο πεδίο υποφόρμας

Επιλέξτε το πεδίο της υποφόρμας το οποίο συνδέεται στο κύριο πεδίο φόρμας, το οποίο επιλέγετε στο πλαίσιο λίστας δίπλα σε αυτό το πλαίσιο λίστας.

Τρίτο συνδεδεμένο κύριο πεδίο φόρμας

Επιλέξτε το κύριο πεδίο φόρμας το οποίο συνδέεται στο πεδίο υποφόρμας, το οποίο επιλέγετε στο πεδίο λίστας δίπλα σε αυτό το πεδίο λίστας.

Τέταρτο συνδεδεμένο πεδίο υποφόρμας

Επιλέξτε το πεδίο της υποφόρμας το οποίο συνδέεται στο κύριο πεδίο φόρμας, το οποίο επιλέγετε στο πλαίσιο λίστας δίπλα σε αυτό το πλαίσιο λίστας.

Τέταρτο συνδεδεμένο κύριο πεδίο φόρμας

Επιλέξτε το κύριο πεδίο φόρμας το οποίο συνδέεται στο πεδίο υποφόρμας, το οποίο επιλέγετε στο πεδίο λίστας δίπλα σε αυτό το πεδίο λίστας.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Διάταξη ελέγχων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!