Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Προσθήκη πεδίων υποφόρμας

Καθορίστε τον πίνακα ή το ερώτημα που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μια υποφόρμα, καθώς και ποια πεδία επιθυμείτε να συμπεριλαμβάνονται στην υποφόρμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε Χρήση οδηγών για δημιουργία φόρμας στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Πίνακες ή ερωτήματα

Καθορίζει τον πίνακα ή το ερώτημα βάσει του οποίου πρόκειται να δημιουργηθεί η υποφόρμα.

Διαθέσιμα πεδία

Παραθέτει τα ονόματα των πεδίων της βάσης δεδομένων στον επιλεγμένο πίνακα ή ερώτημα. Πατήστε για να επιλέξετε ένα πεδίο ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ή το πλήκτρο καθώς πατάτε για να επιλέξετε περισσότερα από ένα πεδία.

>

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

>>

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

<

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

<<

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

^

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο πάνω στη λίστα.

v

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο κάτω στη λίστα.

Πεδία στις υποφόρμες μου.

Εμφανίζει όλα τα πεδία τα οποία θα συμπεριληφθούν στη νέα υποφόρμα.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Λήψη συνδεδεμένων πεδίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!