Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Δημιουργία υποφόρμας

Καθορίστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια υποφόρμα και εισάγετε τις ιδιότητες της υποφόρμας. Μια υποφόρμα είναι μια φόρμα η οποία εισάγεται μέσα σε μια άλλη φόρμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε Χρήση οδηγών για δημιουργία φόρμας στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Προσθήκη υποφόρμας

Επιλέξτε για να προσθέσετε μια υποφόρμα

Υποφόρμα βασισμένη σε μια υπάρχουσα σχέση

Κάντε κλικ για προσθέσετε μια υποφόρμα βασισμένη σε μια υπάρχουσα σχέση.

Ποιά σχέση θέλετε να προσθέσετε;

Επιλέξτε τη σχέση πάνω στην οποία θα βασιστεί η φόρμα.

Υποφόρμα βασισμένη στη χειρωνακτική επιλογή πεδίων

Κάντε κλικ για να προσθέσετε μια υποφόρμα βασισμένη σε μία χειροκίνητη επιλογή πεδίων.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Προσθήκη πεδίων υποφόρμας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!