Αυτόματος πιλότος Φόρμας - Επιλογή πεδίων

Σε αυτήν τη σελίδα του Οδηγού φόρμας, μπορείτε να ορίσετε τον πίνακα ή το ερώτημα τα οποία χρειάζεστε για να δημιουργήσετε τη φόρμα, καθώς και τα πεδία τα οποία θέλετε να συμπεριληφθούν στη φόρμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε Χρήση οδηγών για δημιουργία φόρμας στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Πίνακες ή ερωτήματα

Καθορίζει τον πίνακα ή το ερώτημα για τα οποία επιθυμείτε να δημιουργήσετε τη φόρμα.

Διαθέσιμα πεδία

Παραθέτει τα ονόματα των πεδίων της βάσης δεδομένων στον επιλεγμένο πίνακα ή ερώτημα. Πατήστε για να επιλέξετε ένα πεδίο ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ή το πλήκτρο καθώς πατάτε για να επιλέξετε περισσότερα από ένα πεδία.

>

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

>>

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

<

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

<<

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

^

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο πάνω στη λίστα.

v

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο κάτω στη λίστα.

Πεδία μέσα στη φόρμα

Εμφανίζει τα πεδία που βρίσκονται στη νέα φόρμα.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Δημιουργία υποφόρμας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!