Αυτόματος πιλότος Φόρμας

Ενεργοποιεί τον Αυτόματο πιλότο για τη δημιουργία φορμών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε Χρήση οδηγών για δημιουργία φόρμας στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Εκτελώντας τα ακόλουθα βήματα, μπορείτε να επιλέξετε τις ιδιότητες της φόρμας:

Αυτόματος πιλότος Φόρμας - Επιλογή πεδίων

Σε αυτήν τη σελίδα του Οδηγού φόρμας, μπορείτε να ορίσετε τον πίνακα ή το ερώτημα τα οποία χρειάζεστε για να δημιουργήσετε τη φόρμα, καθώς και τα πεδία τα οποία θέλετε να συμπεριληφθούν στη φόρμα.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Δημιουργία υποφόρμας

Καθορίστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια υποφόρμα και εισάγετε τις ιδιότητες της υποφόρμας. Μια υποφόρμα είναι μια φόρμα η οποία εισάγεται μέσα σε μια άλλη φόρμα.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Προσθήκη πεδίων υποφόρμας

Καθορίστε τον πίνακα ή το ερώτημα που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μια υποφόρμα, καθώς και ποια πεδία επιθυμείτε να συμπεριλαμβάνονται στην υποφόρμα.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Λήψη συνδεδεμένων πεδίων

Αν στο βήμα 2 επιλέξατε να οργανώσετε μια υποφόρμα βασισμένη στη χειροκίνητη επιλογή πεδίων, έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε τα συνδεδεμένα πεδία σε αυτή τη σελίδα του αυτόματου πιλότου.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Διάταξη ελέγχων

Σε αυτή τη σελίδα του Αυτόματου Πιλότου, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την διάταξη της υπό κατασκευή φόρμας.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Ρύθμιση εισαγωγής δεδομένων

Καθορίζει το τρόπο χειρισμού των δεδομένων για τη νέα φόρμα.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Εφαρμογή στυλ εμφάνισης

Καθορίζει την μορφή των στυλ εμφάνισης της φόρμας.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Καθορισμός ονόματος

Καθορίζει το όνομα της φόρμας και πώς συνεχίζει.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε την φόρμα χωρίς να απαντήσετε σε άλλες σελίδες.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!