Αυτόματος πιλότος προγράμματος εργασίας - Όνομα και Τοποθεσία

Επιλέγει τον τίτλο και την τοποθεσία για το πρότυπο του προγράμματος εργασίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Όνομα και θέση.


Τίτλος προτύπου

Καθορίζει το όνομα του προτύπου προγράμματος εργασίας.

Διαδρομή

Καθορίζει την ολοκληρωμένη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αρχείου του προτύπου προγράμματος εργασίας.

Δημιουργία προγράμματος εργασίας από αυτό το πρότυπο

Δημιουργεί και αποθηκεύει το πρότυπο προγράμματος εργασίας, μετά ανοίγει ένα νέο έγγραφο προγράμματος εργασίας βασισμένο σε αυτό το πρότυπο.

Χειροκίνητες αλλαγές σε αυτό το πρότυπο προγράμματος εργασίας

Δημιουργεί και αποθηκεύει το πρότυπο προγράμματος εργασίας, στη συνέχεια ανοίγει το πρότυπο για περαιτέρω επεξεργασία.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο του προγράμματος εργασίας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!