Αυτόματος πιλότος προγράμματος εργασίας - Αντικείμενα προγράμματος εργασίας

Καθορίζει τα θέματα τα οποία θα φαίνονται στο πρότυπο του προγράμματος εργασίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Στοιχεία σημειωματαρίου.


Θέματα

Εισάγετε τα θέματα του προγράμματος εργασίας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Μετακίνηση πάνω και Μετακίνηση κάτω για να ταξινομήσετε τα θέματα.

Εισαγωγή

Εισάγει μια νέα άδεια γραμμή θεμάτων πάνω από την παρούσα γραμμή.

Αφαίρεση

Απομακρύνει την παρούσα γραμμή θεμάτων.

Μετακίνηση πάνω

Μετακινεί την παρούσα γραμμή θεμάτων πάνω.

Μετακίνηση κάτω

Μετακινεί την παρούσα γραμμή θεμάτων κάτω.

Μεταβείτε στον αυτόματο πιλότο προγράμματος εργασίας - Όνομα και τοποθεσία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!