Αυτόματος πιλότος Προγράμματος Εργασίας - Ονόματα

Καθορίζει τα ονόματα που θα εκτυπωθούν στο πρόγραμμα εργασίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Ονόματα.


Η συνάντηση οργανώθηκε από

Καθορίζει το αν θα εμφανιστεί μια γραμμή στην οποία θα έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε το άτομο το οποίο οργάνωσε τη συνάντηση.

Πρoεδρεύων

Καθορίζει το αν θα εμφανίζεται μια γραμμή όπου θα έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τον προεδρεύοντα.

Χρονομέτρης

Καθορίζει το αν θα εμφανίζεται μια γραμμή όπου έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τον μετρητή λεπτών.

Επιμελητής

Καθορίζει το αν θα εμφανίζεται μια γραμμή όπου έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε το διαχειριστή,

Παρευρισκόμενοι

Καθορίζει το αν θα εμφανίζεται μια γραμμή όπου έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τους παρευρισκόμενους.

Παρατηρητές

Καθορίζει το αν θα εμφανίζεται μια γραμμή όπου έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τους παρατηρητές.

Προσωπικό διοίκησης

Καθορίζει το αν θα εμφανίζεται μια γραμμή όπου έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε το προσωπικό διοίκησης.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο προγράμματος εργασίας - Αντικείμενα προγράμματος εργασίας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!