Αυτόματος πιλότος προγράμματος εργασίας - Επικεφαλίδες προς συμπερίληψη

Προσδιορίζει τις επικεφαλίδες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ατζέντα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Επικεφαλίδες προς συμπερίληψη.


Είδος συνάντησης

Προσδιορίζει αν θα εκτυπωθεί η σειρά του είδους συνάντησης.

Παρακαλώ διαβάστε

Προσδιορίζει αν θα εκτυπωθεί η σειρά με το μήνυμα: Παρακαλώ διαβάστε.

Παρακαλώ προσκομίστε

Προσδιορίζει αν θα εκτυπωθεί η σειρά με το μήνυμα: Παρακαλώ προσκομίστε.

Σημειώσεις

Καθορίζει αν θα εκτυπωθεί μία σειρά με το μήνυμα: Σημειώσεις.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο προγράμματος εργασίας - Ονόματα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!