Αυτόματος πιλότος προγράμματος εργασίας - Γενικές πληροφορίες

Προσδιορίζει την ημερομηνία, την ώρα, τον τίτλο και την τοποθεσία της συνάντησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Γενικές πληροφορίες.


Ημερομηνία

Καθορίζει την ημερομηνία της συνάντησης.

Ώρα

Καθορίζει την ώρα της συνάντησης.

Τίτλος

Προσδιορίζει τον τίτλο της συνάντησης.

Τοποθεσία

Καθορίζει την τοποθεσία της συνάντησης.

Μετάβαση στον αυτόματο προγράμματος εργασίας - Επικεφαλίδες προς συμπερίληψη

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!