Αυτόματος πιλότος προγράμματος εργασίας - Σχεδίαση σελίδας

Προσδιορίζει μία σελίδα σχεδίασης για την ατζέντα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Σχεδίαση σελίδας.


Σχεδίαση σελίδας

Επιλέξτε την σχεδίαση σελίδας από το πλαίσιο με τις επιλογές.

Συμπερίληψη φόρμας για την καταγραφή των λεπτών

Εκτυπώνει μία σελίδα στην οποία μπορείτε να καταγράψετε τα λεπτά κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Μεταβείτε στον αυτόματο πιλότο προγράμματος εργασίας - Γενικές πληροφορίες

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!