Αυτόματος Πιλότος Προγράμματος Εργασίας

Επιλέξτε αυτήν την εντολή για να ανοίξετε τον Αυτόματο Πιλότο και να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο προγράμματος εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο πρότυπο τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική σας αλληλογραφία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο.


Το LibreOffice συνοδεύεται από ένα δείγμα προτύπου για τη δημιουργία προγραμμάτων εργασίας, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Ο Αυτόματος Πιλότος προσφέρει πολλές επιλογές διάταξης και σχεδίασης για τη δημιουργία προτύπων εγγράφων. Στην προεπισκόπηση, μπορείτε να δείτε την τελική μορφή που θα έχει το πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.

Με αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τις καταχωρήσεις και τις επιλογές σας. Μπορείτε, επίσης, να προσπεράσετε μία ή ακόμα και όλες τις σελίδες του Αυτόματου Πιλότου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι τρέχουσες (ή οι προεπιλεγμένες) ρυθμίσεις.

Αυτόματος πιλότος προγράμματος εργασίας - Σχεδίαση σελίδας

Προσδιορίζει μία σελίδα σχεδίασης για την ατζέντα.

Αυτόματος πιλότος προγράμματος εργασίας - Γενικές πληροφορίες

Προσδιορίζει την ημερομηνία, την ώρα, τον τίτλο και την τοποθεσία της συνάντησης.

Αυτόματος πιλότος προγράμματος εργασίας - Επικεφαλίδες προς συμπερίληψη

Προσδιορίζει τις επικεφαλίδες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ατζέντα.

Αυτόματος πιλότος Προγράμματος Εργασίας - Ονόματα

Καθορίζει τα ονόματα που θα εκτυπωθούν στο πρόγραμμα εργασίας.

Αυτόματος πιλότος προγράμματος εργασίας - Αντικείμενα προγράμματος εργασίας

Καθορίζει τα θέματα τα οποία θα φαίνονται στο πρότυπο του προγράμματος εργασίας.

Αυτόματος πιλότος προγράμματος εργασίας - Όνομα και Τοποθεσία

Επιλέγει τον τίτλο και την τοποθεσία για το πρότυπο του προγράμματος εργασίας.

Πίσω

Επιστρέφει στις επιλογές που πραγματοποιήθηκαν στην προηγούμενη σελίδα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Η συγκεκριμένη επιλογή ενεργοποιείται μετά την πρώτη σελίδα.

Επόμενο

Ο αυτόματος πιλότος αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις και μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα. Μόλις φτάσετε στην τελευταία σελίδα, αυτό το κουμπί θα είναι ανενεργό.

Τέλος

Σύμφωνα με τις επιλογές σας, ο αυτόματος πιλότος δημιουργεί ένα πρότυπο εγγράφου και το αποθηκεύει στον σκληρό σας δίσκο. Ένα νέο έγγραφο βασισμένο σε αυτό το πρότυπο εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας, με όνομα αρχείου "Δίχως όνομαΧ" (το σύμβολο Χ αντιστοιχεί σε έναν αυτόματο αριθμό)

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Εικονίδιο σημείωσης

Το LibreOffice αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις στον αυτόματο πιλότο σύμφωνα με το επιλεγμένο πρότυπο εγγράφου. Αυτές οι ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν ως προεπιλεγμένες την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τον πιλότο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!