Αυτόματος πιλότος Fax - Όνομα και τοποθεσία

Καθορίζει το όνομα και τη θέση του προτύπου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Όνομα και θέση.


Όνομα προτύπου

Εισάγετε το όνομα του προτύπου fax.

...

Κάντε κλικ για να εισάγετε ή να επιλέξετε όλη τη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του αρχείου του προτύπου fax.

Δημιουργήστε ένα fax από αυτό το πρότυπο

Δημιουργεί και αποθηκεύει το πρότυπο fax που έχετε επιλέξει, και στη συνέχεια ανοίγει ένα νέο έγγραφο φαξ βασισμένο σε αυτό το πρότυπο.

Χειρωνακτική τροποποίηση αυτού του προτύπου fax

Δημιουργεί και αποθηκεύει το πρότυπο fax και έπειτα ανοίγει το πρότυπο για επιπλέον επεξεργασία.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο για fax

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!