Αυτόματος Πιλότος fax - Υποσέλιδο

Καθορίζει τα δεδομένα του υποσέλιδου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Υποσέλιδο.


Υποσέλιδο

Επιτρέπει την εκτύπωση κειμένου στο υποσέλιδο.

Να συμπεριλαμβάνεται μόνο από τη δεύτερη σελίδα και εξής

Καταργεί το υποσέλιδο της πρώτης σελίδας ενός πολυσέλιδου εγγράφου fax.

Συμπερίληψη αριθμού σελίδας

Εκτυπώνει τον αριθμό της σελίδας στο υποσέλιδο.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο για fax - Όνομα και τοποθεσία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!