Αυτόματος πιλότος Φαξ - Αποστολέας και Παραλήπτης

Ορίζει τις πληροφορίες αποστολέα και παραλήπτη του φαξ.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Αποστολέας και παραλήπτης.


Χρήση δεδομένων χρήστη για τη διεύθυνση επιστροφής

Εισάγει υποδήλωση για τη διεύθυνση στο πρότυπο φαξ. Αργότερα, στο έγγραφο φαξ, επιλέξτε την υποδήλωση για να εισάγετε τα πραγματικά δεδομένα.

Νέα διεύθυνση επιστροφής

Επιλέξτε για να εισάγετε τα δεδομένα διεύθυνσης στο παρακάτω πεδίο κειμένου. Τα δεδομένα θα εισαχθούν ως κανονικό κείμενο το έγγραφο φαξ.

(Πεδία πληροφοριών διεύθυνσης)

Εισάγετε τη διεύθυνση του αποστολέα.

Χρήση συμβόλων κράτησης θέσης ως διεύθυνση παραλήπτη

Εισάγει υποδήλωση για τη διεύθυνση στο πρότυπο φαξ. Αργότερα, στο έγγραφο φαξ, επιλέξτε την υποδήλωση για να εισάγετε τα πραγματικά δεδομένα.

Χρήση βάσης δεδομένων διευθύνσεων για συγχώνευση αλληλογραφίας

Εισάγει πεδία βάσης δεδομένων για μία συγχώνευση με το έγγραφο fax στο μέλλον.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο για fax - Υποσέλιδο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!