Αυτόματος πιλότος Φαξ - Αντικείμενα που θα συμπεριληφθούν

Ορίζει τα στοιχεία φαξ που θα εκτυπωθούν.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Στοιχεία προς συμπερίληψη .


Λογότυπο

Συμπεριλαμβάνει ένα εταιρικό λογότυπο.

Ημερομηνία

Συμπεριλαμβάνει ένα πεδίο ημερομηνίας.

Τύπος μηνύματος

Συμπεριλαμβάνει μια γραμμή τύπου επικοινωνίας. Επιλέξτε τη γραμμή από το μενού λίστας.

Γραμμή θέματος

Συμπεριλαμβάνει μια γραμμή θέματος.

Χαιρετισμός

Συμπεριλαμβάνει μια προσφώνηση. Επιλέξτε μια προσφώνηση από το μενού λίστας.

Προσφώνηση τέλους

Συμπεριλαμβάνει έναν χαιρετισμό. Επιλέξτε έναν χαιρετισμό από το μενού λίστας.

Υποσέλιδο

Συμπεριλαμβάνει ένα υποσέλιδο.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο Φαξ - Αποστολέας και Παραλήπτης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!