Αυτόματος Πιλότος Fax - Σχεδίαση Σελίδας

Καθορίζει το πρότυπο του δικού σας εγγράφου fax.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Σχεδίαση σελίδας.


Επαγγελματικό φαξ

Δημιουργία πρότυπου φαξ για επαγγελματικό φαξ.

Στυλ

Ορισμός προκαθορισμένου στυλ.

Προσωπικό Φαξ

Δημιουργία πρότυπου φαξ για προσωπικό φαξ.

Στυλ

Ορισμός προκαθορισμένου στυλ.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο Φαξ - Αντικείμενα που θα συμπεριληφθούν

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!