Αυτόματος Πιλότος Επιστολής- Όνομα και τοποθεσία

Καθορίζει τη θέση και το όνομα με το οποίο θέλετε να αποθηκευτεί το έγγραφο και το πρότυπο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Όνομα και θέση.


Όνομα προτύπου

Καθορίζει τον τίτλο του προτύπου του εγγράφου.

Διαδρομή

Εισάγετε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου για το πρότυπο, ή πατήστε στο πλήκτρο ... για να επιλέξετε την διαδρομή και το όνομα του αρχείου.

Δημιουργία μιας επιστολής από αυτό το πρότυπο

Αποθηκεύει και κλείνει το πρότυπο και μετά ανοίγει ένα νέο έγγραφο χωρίς τίτλο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο.

Χειροκίνητες αλλαγές στο πρότυπο αυτής της επιστολής

Αποθηκεύει το πρότυπο και το διατηρεί ανοιχτό για επεξεργασία.

Επισκόπηση επιστολής αυτόματου πιλότου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!