Αυτόματος πιλότος επιστολής - Υποσέλιδο

Καθορίζει τις πληροφορίες που θα συμπεριληφθούν στον χώρο του υποσέλιδου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Υποσέλιδο.


Υποσέλιδο

Εισάγετε το κείμενο για τις γραμμές του υποσέλιδου.

Να συμπεριλαμβάνεται μόνο από τη δεύτερη σελίδα και εξής

Επιλέγει την απόκρυψη του υποσέλιδου στην πρώτη σελίδα.

Συμπερίληψη αριθμού σελίδας

Περιλαμβάνει τους αριθμούς σελίδας στο πρότυπο επιστολής σας.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο επιστολής - Όνομα και τοποθεσία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!