Αυτόματος Πιλότος Επιστολής - Παραλήπτης και αποστολέας

Ορίζει τις πληροφορίες αποστολέα και παραλήπτη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Παραλήπτης και αποστολέας.


Διεύθυνση αποστολέα

Καθορίζει τις πληροφορίες διεύθυνσής σας.

Χρήση δεδομένων χρήστη για τη διεύθυνση επιστροφής

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα διεύθυνσης από LibreOffice - Δεδομένα χρήστη στο πλαίσιο διαλόγου επιλογών.

Νέα διεύθυνση αποστολέα

Χρησιμοποιεί τα δεδομένα διεύθυνσης από τα επόμενα πλαίσια κειμένου.

Όνομα

Καθορίζει το όνομα του αποστολέα.

Οδός

Ορίζει τη διεύθυνση οδού του αποστολέα.

Τ.Κ./Χώρα/Πόλη/

Καθορίζει τα δεδομένα διεύθυνσης του αποστολέα.

Διεύθυνση Παραλήπτη

Ορίζει πληροφορίες για τη διεύθυνση του παραλήπτη.

Χρήση δείκτη τοποθέτησης για τη διεύθυνση του παραλήπτη.

Ορίζει ότι τα πεδία δεσμευτικών θέσης έχουν εισαχθεί στο πρότυπο επιστολής.

Χρήση βάσης δεδομένων διευθύνσεων για συγχώνευση αλληλογραφίας

Τα πεδία της βάσης δεδομένων διευθύνσεων έχουν εισαχθεί στο πρότυπο επιστολής.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο επιστολήςς - Υποσέλιδο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!