Αυτόματος πιλότος επιστολής - Εκτυπωμένα αντικείμενα

Ορίζει τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο πρότυπο επιστολής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Τυπωμένα στοιχεία.


Λογότυπο

Συμπεριλαμβάνει ένα λογότυπο στο πρότυπο επιστολής.

Επιστροφή της διεύθυνσης στο παράθυρο φακέλου

Συμπεριλαμβάνει μία διεύθυνση επιστροφής μικρού μεγέθους στο πρότυπο επιστολής.

Σύμβολα

Συμπεριλαμβάνει μια γραμμή με αναφορές σε επαγγελματική επιστολή στο πρότυπο επιστολής.

Γραμμή θέματος

Συμπεριλαμβάνει μια γραμμή θέματος στο πρότυπο επιστολής.

Χαιρετισμός

Συμπεριλαμβάνει έναν χαιρετισμό στο πρότυπο επιστολής. Επιλέξτε τον χαιρετισμό από τη πλαίσιο καταλόγου.

Σημάδια διπλώματος

Συμπεριλαμβάνει σημάδια αναδίπλωσης στο πρότυπο επιστολής.

Προσφώνηση τέλους

Συμπεριλαμβάνει μια προσφώνηση τέλους στο πρότυπο επιστολής. Επιλέξτε το κείμενο από το πλαίσιο καταλόγου.

Υποσέλιδο

Συμπεριλαμβάνει ένα υποσέλιδο στο πρότυπο επιστολής.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο επιστολής - Παραλήπτης και αποστολέας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!