Αυτόματος πιλότος επιστολής - Διάταξη επιστολόχαρτων με κεφαλίδα

Επιτρέπει τον ορισμό των στοιχείων τα οποία είναι ήδη τυπωμένα στην κεφαλίδα του χαρτιού. Αυτά τα στοιχεία δεν εκτυπώνονται και ο χώρος που καταλαμβάνουν αφήνεται κενός από τον εκτυπωτή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Διάταξη έντυπης κεφαλίδας.


Καθορίστε αντικείμενα που υπάρχουν ήδη στο επιστολόχαρτό σας

Λογότυπο

Καθορίζει ότι ένας λογότυπος είναι ήδη εκτυπωμένος στην κεφαλίδα του χαρτιού σας. Το LibreOffice δεν εκτυπώνει άλλο λογότυπο.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του αντικειμένου.

Πλάτος

Ορίζει το πλάτος του αντικειμένου.

Απόσταση από αριστερό περιθώριο

Ορίζει την απόσταση του αντικειμένου από το αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Απόσταση από άνω περιθώριο

Ορίστε την απόσταση του αντικειμένου από το άνω περιθώριο της σελίδας.

Ίδια Διεύθυνση

Καθορίζει ότι μια διεύθυνση είναι ήδη τυπωμένη στην κεφαλίδα του χαρτιού σας. Το LibreOffice δεν τυπώνει άλλο λογότυπο.

Επιστροφή της διεύθυνσης στο παράθυρο φακέλου

Ορίζει ότι η διεύθυνσή σας είναι ήδη τυπωμένη με μικρό μέγεθος επάνω από την περιοχή της διεύθυνσης του παραλήπτη. Το LibreOffice δεν τυπώνει διεύθυνση με μικρό μέγεθος.

Υποσέλιδο

Καθορίζει ότι μια περιοχή υποσέλιδου είναι ήδη τυπωμένη στην κεφαλίδα του χαρτιού σας. Το LibreOffice δεν τυπώνει άλλο υποσέλιδο.

Ύψος

Εισάγετε το ύψος της περιοχής του υποσέλιδου που είναι ήδη τυπωμένο στην κεφαλίδα του χαρτιού σας. Το LibreOffice δεν εκτυπώνει σε αυτήν την περιοχή.

Μετάβαση στον αυτόματο πιλότο επιστολής - Εκτυπωμένα αντικείμενα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!