Αυτόματος πιλότος επιστολής - Σχεδίαση σελίδας

Καθορίζει εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια προσωπική ή μια επαγγελματική επιστολή. Οι διαθέσιμες επιλογές στις ακόλουθες σελίδες διαφέρουν ανάλογα με την επιλογή σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Σχεδίαση σελίδας.


Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο της επιστολής και σχέδιο σελίδας

Καθορίστε εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα προσωπικό ή ένα επαγγελματικό πρότυπο επιστολής.

Επαγγελματική επιστολή

Καθορίζει ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο επαγγελματικής επιστολής.

Επίσημη προσωπική επιστολή

Καθορίζει ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο επίσημης επιστολής.

Προσωπική επιστολή

Καθορίζει ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια προσωπική επιστολή.

Σχεδίαση σελίδας

Επιλέξτε το σχέδιο για το πρότυπο της επιστολής σας.

Χρήση επιστολόχαρτου με προεκτυπωμένα στοιχεία.

Ορίζει εάν το χαρτί που χρησιμοποιείται περιέχει ήδη έναν εντυπωμένο λογότυπο, διεύθυνση ή γραμμή υποσέλιδου. Ο οδηγός εμφανίζει ως επόμενη σελίδα τη διάταξη επιστολόχαρτων με κεφαλίδα.

Πηγαίνετε στο Βοηθό Επιστολών - Διάταξη επιστολόχαρτων με κεφαλίδα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!