Αυτόματος πιλότος επιστολής

Εκκινεί τον αυτόματο πιλότο για ένα πρότυπο επιστολής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο και για επαγγελματική και προσωπική αλληλογραφία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή.


Το LibreOffice συνοδεύεται από πρότυπα δείγματα για προσωπικές ή επαγγελματικές επιστολές, τα οποία μπορείτε, με τη βοήθεια του Αυτόματου πιλότου, να προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες. Ο Αυτόματος πιλότος σας καθοδηγεί βήμα βήμα για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο εγγράφου και προσφέρει πολλές επιλογές διάρθρωσης και σχεδιασμού. Η προεπισκόπηση σας παρέχει τη δυνατότητα να δείτε την τελική μορφή της επιστολής, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.

Μέσα στον αυτόματο πιλότο, μπορείτε να τροποποιήσετε τις εγγραφές και τις επιλογές σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε επίσης να προσπεράσετε μια ολόκληρη σελίδα ή ακόμη όλες τις σελίδες του πιλότου, στην οποία περίπτωση οι τρέχουσες (ή προεπιλεγμένες) ρυθμίσεις θα έχουν ισχύ.

Αυτόματος πιλότος επιστολής - Σχεδίαση σελίδας

Καθορίζει εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια προσωπική ή μια επαγγελματική επιστολή. Οι διαθέσιμες επιλογές στις ακόλουθες σελίδες διαφέρουν ανάλογα με την επιλογή σας.

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια επαγγελματική επιστολή, μπορείτε να συμπεριλάβετε διάφορα στοιχεία στο έγγραφό σας, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, συνήθως, στις προσωπικές επιστολές, όπως η γραμμή θέματος. Εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή Προσωπικό, δεν θα εμφανιστούν στο παράθυρο διαλόγου του Αυτόματου Πιλότου ορισμένες από τις σελίδες που περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις επαγγελματικές επιστολές.


Αυτόματος πιλότος επιστολής - Διάταξη επιστολόχαρτων με κεφαλίδα

Επιτρέπει τον ορισμό των στοιχείων τα οποία είναι ήδη τυπωμένα στην κεφαλίδα του χαρτιού. Αυτά τα στοιχεία δεν εκτυπώνονται και ο χώρος που καταλαμβάνουν αφήνεται κενός από τον εκτυπωτή.

Αυτόματος πιλότος επιστολής - Εκτυπωμένα αντικείμενα

Ορίζει τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο πρότυπο επιστολής.

Αυτόματος Πιλότος Επιστολής - Παραλήπτης και αποστολέας

Ορίζει τις πληροφορίες αποστολέα και παραλήπτη.

Αυτόματος πιλότος επιστολής - Υποσέλιδο

Καθορίζει τις πληροφορίες που θα συμπεριληφθούν στον χώρο του υποσέλιδου.

Αυτόματος Πιλότος Επιστολής- Όνομα και τοποθεσία

Καθορίζει τη θέση και το όνομα με το οποίο θέλετε να αποθηκευτεί το έγγραφο και το πρότυπο.

Πίσω

Σας επιτρέπει να δείτε τις επιλογές που κάνατε στα προηγούμενα βήματα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.

Επόμενο

Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις και συνεχίζει στην επόμενη σελίδα.

Τέλος

Ανάλογα με τις επιλογές που έχετε κάνει, ο αυτόματος πιλότος δημιουργεί ένα νέο πρότυπο εγγράφου και το αποθηκεύει στον σκληρό σας δίσκο. Το LibreOffice δημιουργεί ένα νέο έγγραφο βασισμένο στο υπάρχον πρότυπο και με όνομα αρχείου "ΔίχωςΌνομα X" (όπου X ο αριθμός που αντιστοιχεί στο έγγραφο βάσει της συνεχόμενης αρίθμησης) και το εμφανίζει στην περιοχή εργασίας.

Εικονίδιο σημείωσης

Το LibreOffice αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις στον αυτόματο πιλότο, ανάλογα με το πρότυπο που έχει επιλεγεί. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο πιλότο, αυτές είναι οι ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν ως προεπιλεγμένες.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!