Οδηγοί

Σας καθοδηγεί στη δημιουργία επαγγελματικών και προσωπικών επιστολών, φαξ, ημερολογίων και άλλων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί.


Επιστολή

Εκκινεί τον αυτόματο πιλότο για ένα πρότυπο επιστολής.

Fax

Ανοίγει τον αυτόματο πιλότο Fax. Ο αυτόματος πιλότος μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε πρότυπα εγγράφου για έγγραφα Fax. Μπορείτε μετά να εκτυπώσετε τα έγγραφα Fax σε ένα εκτυπωτή ή σε ένα μηχάνημα Fax, αν υπάρχει διαθέσιμο πρόγραμμα οδήγησης του Fax.

Πρόγραμμα εργασίας

Επιλέξτε αυτήν την εντολή για να ανοίξετε τον Αυτόματο Πιλότο και να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο προγράμματος εργασίας.

Μετατροπέας Εγγράφου

Αντιγράφει και μετατρέπει τα δεδομένα στη μορφή OpenDocument XML που χρησιμοποιείται στο LibreOffice.

Μετατροπέας σε ευρώ

Μετατρέπει τον αριθμό νομισμάτων που βρίσκονται στα έγγραφα LibreOffice Calc και στα πεδία και τους πίνακες των εγγράφων LibreOffice Writer σε ευρώ.

Προέλευση δεδομένων διευθύνσεων

Αυτός ο αυτόματος πιλότος δηλώνει ένα υπάρχον βιβλίο διευθύνσεων ως προέλευση δεδομένων στο LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!