Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Αντικατάσταση 1st ... με 1st ...

Η Αυτόματη διόρθωση διόρθωσε το κείμενό σας, με αποτέλεσμα τα τακτικά αριθμητικά, που χρησιμοποιούνται συνήθως στα αγγλικά, να χρησιμοποιούνται με μετατροπή των καταλήξεων των τακτικών αριθμητικών σε εκθέτες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλαΕργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!