Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Έγινε αντικατάσταση παυλών

Η Αυτόματη διόρθωση τροποποίησε το κείμενό σας και τα σύμβολα πλην αντικαταστάθηκαν με παύλες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλαΕργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!