Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Οι ιδιότητες έντονης γραφής και υπογράμμισης αναγνωρίστηκαν και εφαρμόστηκαν.

Η Αυτόματη διόρθωση διόρθωσε το κείμενό σας και εφάρμοσε αυτόματα τις ιδιότητες κειμένου έντονης γραφής ή/και υπογράμμισης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - καρτέλαΕπιλογές αυτόματης διόρθωσης- Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!