Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Τα διπλά διαστήματα παραλήφθηκαν

Η Αυτόματη διόρθωση διόρθωσε το κείμενό σας έτσι ώστε τα διπλά ή πολλαπλά διαστήματα που πληκτρολογήσατε αντικαταστάθηκαν με ένα διάστημα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - καρτέλαΕπιλογές αυτόματης διόρθωσης- Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!