Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Εντοπίστηκε ένα URL και ορίστηκε γνώρισμα υπερσύνδεσης.

Η Αυτόματη διόρθωση τροποποίησε το κείμενό σας. Μια συμβολοσειρά αναγνωρίστηκε ως URL και, τώρα, εμφανίζεται ως υπερσύνδεση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - καρτέλαΕπιλογές αυτόματης διόρθωσης- Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!